tax

به مناسبت سالروز شکست امریکا در عملیات طبس
مراسم بزرگداشت پنجم اردیبهشت‌ماه سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس با حضور خانواده های شهدا،مهندسین بسیجی، فرماندهی محترم سپاه ، استاندار، سایر مسئولین و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در راستای خدمکتهرچه بهتر به مردم، برنامه میزخدمت توسط سازمان بسیج مهندسین با همکاری سازمان نظام مهندسین ساختمان خراسان جنوبی برگزار شد.
سازمان بسیج مهندسین خراسان جنوبی
سازمان بسیج مهندسین در راستای برقراری ارتباط و شناخت بیشتر با مجموعه آموزشی دانشگاهی سطح شهرستان در جلسه ای که دوشنبه مورخ ۲۵/۰۲/۹۶ در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور نمایندگان دانشگاه های دولتی ،آزاد ،پیام نور و ابن حسام برگزار شد ، در جهت شناسایی سازمان بسیج مهندسین و اعلام اهم برنامه ها و گزارش عملکرد سالهای پیشین با موضوع و محوریت عضو گیری و ارتباط گیری با انجمن های علمی این مراکز اقدام و اعلام آمادگی در خصوص همکاری در هر زمینه ی علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و آموزشی داشت. در این جلسه مسئولین سازمان بسیج مهندسین خراسان جنوبی - نماینده ی خانه ی عمران شریف بیرجند – مسئول ، دبیر، نایب دبیر و اعضای انجمن علمی دانشگاه های دولتی بیرجند ، آزاد اسلامی و پیام نور و دانشکده ی فنی ابن حسام حضور داشتند.
به مناسبت سالروز شکست امریکا در عملیات طبس
مراسم بزرگداشت پنجم اردیبهشت‌ماه سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس با حضور خانواده های شهدا،مهندسین بسیجی، فرماندهی محترم سپاه ، استاندار، سایر مسئولین و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در راستای خدمکتهرچه بهتر به مردم، برنامه میزخدمت توسط سازمان بسیج مهندسین با همکاری سازمان نظام مهندسین ساختمان خراسان جنوبی برگزار شد.
به مناسبت سالروز شکست امریکا در عملیات طبس
مراسم بزرگداشت پنجم اردیبهشت‌ماه سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس با حضور خانواده های شهدا،مهندسین بسیجی، فرماندهی محترم سپاه ، استاندار، سایر مسئولین و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در راستای خدمکتهرچه بهتر به مردم، برنامه میزخدمت توسط سازمان بسیج مهندسین با همکاری سازمان نظام مهندسین ساختمان خراسان جنوبی برگزار شد.