tax

سازمان بسیج مهندسین خراسان جنوبی
سازمان بسیج مهندسین در راستای برقراری ارتباط و شناخت بیشتر با مجموعه آموزشی دانشگاهی سطح شهرستان در جلسه ای که دوشنبه مورخ ۲۵/۰۲/۹۶ در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور نمایندگان دانشگاه های دولتی ،آزاد ،پیام نور و ابن حسام برگزار شد ، در جهت شناسایی سازمان بسیج مهندسین و اعلام اهم برنامه ها و گزارش عملکرد سالهای پیشین با موضوع و محوریت عضو گیری و ارتباط گیری با انجمن های علمی این مراکز اقدام و اعلام آمادگی در خصوص همکاری در هر زمینه ی علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و آموزشی داشت. در این جلسه مسئولین سازمان بسیج مهندسین خراسان جنوبی - نماینده ی خانه ی عمران شریف بیرجند – مسئول ، دبیر، نایب دبیر و اعضای انجمن علمی دانشگاه های دولتی بیرجند ، آزاد اسلامی و پیام نور و دانشکده ی فنی ابن حسام حضور داشتند.