اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی اقدام به برگزاری توربازدیدعلمی ازبناهای تاریخی استان یزد و اصفهان بازدیدکردند
بازدید علمی اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی

tax

گزارش تصویری
باهمت کانون بسیج مهندسین بیرجند،سمیناراخلاق حرفه ای مهندسی در محل سالن غدیر برگزار شد.
گزارش تصویری
برنامه استعدادیابی ورزش مینی‌گلف برای مهندسین بسیجی استان خراسان جنوبی برگزار گردید.
گزارش تصویری
باهمت کانون بسیج مهندسین بیرجند،سمیناراخلاق حرفه ای مهندسی در محل سالن غدیر برگزار شد.
گزارش تصویری
برنامه استعدادیابی ورزش مینی‌گلف برای مهندسین بسیجی استان خراسان جنوبی برگزار گردید.
گزارش تصویری
باهمت کانون بسیج مهندسین بیرجند،سمیناراخلاق حرفه ای مهندسی در محل سالن غدیر برگزار شد.
گزارش تصویری
برنامه استعدادیابی ورزش مینی‌گلف برای مهندسین بسیجی استان خراسان جنوبی برگزار گردید.