شناسه : 2832
د, 10/02/1398 - 10:58
نویسنده : khj.omranbasij.ir

بازدید علمی اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی

اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی اقدام به برگزاری توربازدیدعلمی ازبناهای تاریخی استان یزد و اصفهان بازدیدکردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان جنوبی، دراین بازدید که با حضور چهل نفر از مهندسین بسیجی واساتید دانشگاهی درحال انجام است با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان یزد واستان اصفهان مقررگردیده است از بناهای شاخص معماری ایرانی اسلامی بازدید به عمل آید.سرپرستی این کاروان بر عهده مسئول کارگروه معماری سازمان بسیج مهندسین خراسان جنوبی بود.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید